Boskortsteel - Brachypodium sylvaticum

Soortenlijstnummer: SL0151

Boskortsteel - Brachypodium sylvaticum​

Boskortsteel tegen komen is een aparte belevenis. Deze soort is in de rijkere bossen van Nederland te vinden. Rijker in de betekenis van matig rijk aan voedingsstoffen, op de betere bodems, rijk in de betekenis van soortenrijk. Het gras is onder andere te vinden in Beukenbossen en Eiken-Haagbeukenbossen, vaak langs de paden door het bos. In de bloeitijd is het een in sierlijke in pollen groeiende plant. Het valt vooral op door de beharing van knopen, bladschede en bladschijf, en door de vrijwel ongesteelde (of zeer kort gesteelde) veelbloemige aartjes.

Voor uitgebreidere specificaties en kenmerken bekijk het plantenpaspoort met video