Algemene voorwaarden

Open in pdf

Flora van Nederland hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de website Flora kompas. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht wordt zoveel mogelijk de meest actuele en wetenschappelijk verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Flora van Nederland kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan Flora van Nederland. Neem contact op met Flora van Nederland wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Flora van Nederland reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links extene sites
Op de webpagina’s van Flora van Nederland bevinden zich links naar externe websites. Flora van Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar Flora van Nederland
Linken naar pagina's van de websites Flora van Nederland is toegestaan, mits de goede naam van Flora van Nederland daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Flora van Nederland websites mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.
Linken naar de website floravannederland.nl of florakompas.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.floravannederland.nl/ of http://www.florakompas.nl, met als beschrijving ‘Flora van Nederland: Wilde planten en hun omgeving online’.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van Flora van Nederland,  en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers van Flora van Nederland. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Flora van Nederland.

Privacy beleid
De website van Flora van Nederland kunt u anoniem raadplegen. Wij verzamelen geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.
 
Reacties en suggesties zijn van harte welkom: info@floravannederland.nl