Eenarig wollegras - Eriophorum vaginatum

Soortenlijstnummer: SL0479

Eenarig wollegras - Eriophorum vaginatum

Wanneer je in de natuur grasachtige planten vindt met grote wolharige pluimen kun je te doen hebben met Eenarig wollegras, Eriophorum vaginatum. Als dan bij nadere beschouwing blijkt dat er eigenlijk slechts sprake is van een bloeiwijze die uit slechts één enkele aar bestaat, heb je vrijwel zeker te doen met deze soort. Je vindt de soort vaak in natuurgebieden waar hoogveen in stand gehouden wordt en de soort staat dan op de hoogste plekken in het hoogveen, op de zogenaamde bulten. Massaal kan het ook optreden op afgebrande of deels afgegraven plekken in het hoogveen.

Bekijk het plantenpaspoort met video