Duits viltkruid - Filago vulgaris

Soortenlijstnummer: SL0523

Duits viltkruid - Filago vulgaris

Op open en zonnige plekken kun je kandelaarvormige planten tegenkomen die wit van de enorme beharing zijn. Duits viltkruid, Filago vulgaris, heeft een gaffelvormige vertakking steeds onder een kluwen met hoofdjes. Met name die sterke beharing, we noemen dit viltig, maakt de zeldzame soort gemakkelijk herkenbaar.

Bekijk het plantenpaspoort met video