Kaal breukkruid - Herniaria glabra

Soortenlijstnummer: SL0609

Kaal breukkruid - Herniaria glabra

Kaal breukkruid is een liggende, geelgroene plant die, met uitgespreide vertakte stengels, hele matten kan vormen. Aan de voet van de stengels staan de bladeren tegenover elkaar, naar boven toe staan ze verspreid. De bloemen hebben weliswaar minieme, witte kroonbladen, maar de groengele kelkbladen domineren, wat het effect van de opvallend gelige kleur van de hele plant versterkt. 

De tot kluwens gegroepeerde bloemen in de bladoksels en de manier waarop de plant zich uitspreidt zijn kenmerkend, en daarmee is eigenlijk geen verwisseling met een andere plant mogelijk.

Behaard breukkruid, de enige soort met wie Kaal breukkruid verwisseld kan worden, is zeer zeldzaam en dan nog alleen in stedelijk gebied te vinden. De wetenschappelijke naam is Herniaria glabra, dat op hernia, lees breuk slaat, terwijl glabra kaal betekent.

 
Bekijk het plantenpaspoort met video