Boswilg - Salix caprea

Soortenlijstnummer: SL1118

Boswilg - Salix caprea

De Boswilg of Salix caprea, is een van de weinige wilgen die we in gemengd loofbos, als een kleine tot 10 m hoge boom, kunnen aantreffen. Verder vallen de eivormige relatief grote en brede bladeren op. Dit is een duidelijk verschil met andere in Nederland en België voorkomende wilgensoorten. Alleen Geoorde wilg en Grauwe wilg hebben bladeren die enigszins aan die van de Boswilg doen denken. De eerste twee hebben echter veel kleinere bladeren. Boswilgenblad kan gemakkelijk tot 10 cm lang worden. Aan de toegespitste top zien we vaak een lichte draaiing. In onze streken kunnen we deze boomsoort overal tegenkomen. In het voorjaar herkennen we Boswilg door de vroege bloei. Het is de eerst bloeiende wilgensoort, met dikke gele mannelijke en wat groene langwerpige vrouwelijke katjes. Vroege bijen en hommels doen daar goede zaken, ze kunnen zowel nectar als stuifmeel van deze planten verzamelen.

 

Bekijk het plantenpaspoort met video