Bleeksporig bosviooltje - Viola riviniana

Soortenlijstnummer: SL1387

Bleeksporig bosviooltje - Viola riviniana

Van de verschillende soorten blauw tot violet kleurige viooltjes valt het Bleeksporig bosviooltje, Viola riviniana, gemakkelijk te onderscheiden doordat de spoor van het onderste kroonblad bleekgeel tot wit gekeurd is. De spoor steekt daardoor duidelijk af tegen de blauw-violetkleurige kroon. De hartvormige bladeren van deze violensoort zijn tamelijk groot, meestal meer dan 2,5 cm lang en de planten zijn vaak helemaal kaal of hebben soms wat lange dunne haren. Het komt vooral voor in onze loofbossen op voedselrijke gronden, kapvlakten in die bossen en verder ook in duinstruwelen.

Bekijk het plantenpaspoort met video