Grote brandnetel - Urtica dioica

Grote brandnetel - Urtica dioica

Een door zijn brandharen gemakkelijk te herkennen netelsoort is de Grote brandnetel, Urtica dioica. De planten kunnen groot worden en hele oppervlakken overwoekeren, vooral als er veel stikstof in de bodem aanwezig is. Het is een echte stikstof-indicator. De bloeiwijzen van de Grote brandnetel zijn tamelijk onopvallend en daardoor vaak niet bekend. Het is een windbestuiver. Dat soort planten hoeven voor hun voortplanting geen aantrekking uit te oefenen op insecten.

Bekijk het plantenpaspoort met video