Knopig helmkruid - Scrophularia nodosa

Soortenlijstnummer: SL1170

Knopig helmkruid - Scrophularia nodosa

Met zijn tweezijdig symmetrische bloemen die niet in schijnkransen maar in een veeltakkig bijscherm staan valt Knopig helmkruid, Scrophularia nodosa, op in de kruidlaag van onze rijke loofbossen. ook op kapvlakten, in struweel en in bermen die grenzen aan struweel kun je de soort aantreffen. De bloemkronen lijken op een helm en hebben kleuren die variëren van bruin tot rood, geel en groen.

Bekijk het plantenpaspoort met video