Geoorde zuring - Rumex thyrsiflorus

Soortenlijstnummer: SL1106

Geoorde zuring - Rumex thyrsiflorus

Vooral in het rivierengebied van ons land komt de Geoorde zuring, Rumex thyrsiflorus, voor. Deze zuring lijkt erg veel op de alom voorkomende Veldzuring en kan ermee verward worden. Maar er zijn een paar kenmerken, waardoor het toch mogelijk is deze zuringsoorten uit elkaar te houden. Dat begint al met de bloeitijd. Veldzuring is de eerste zuring die in april begint te bloeien tot in juni, terwijl Geoorde zuring pas in juli volop bloeit. Verder zijn de bladeren van Geoorde zuring veel langer dan die van Veldzuring en bovendien zijn ze nogal gekroesd, terwijl die van Veldzuring glad aan doen.

Bekijk het plantenpaspoort met video