Loos blaasjeskruid - Utricularia australis

Soortenlijstnummer: SL1325

Loos blaasjeskruid - Utricularia australis

In onze Nederlandse flora kennen we een klein aantal plantensoorten die voor hun levenscyclus mede afhankelijk zijn van het vangen van kleine dieren om door vertering van die dieren te voorzien in noodzakelijke voedingselementen. Een van de in het water levende plantensoorten is Loos blaasjeskruid, Utricularia australis. Deze soort is aan te treffen in zeer schoon, voedselarm water bijvoorbeeld in plassen in vennen, duinvalleien en duinpannen, waar alleen regenwater als watertoevoer te zien is. Bloeiend Loos blaasjeskruid herken je aan de trossen met tweezijdig symmetrische oranjegele bloemen die boven het water uitsteken, terwijl de rest van de plant in het water drijft.

Bekijk het plantenpaspoort met video