Kleine lisdodde - Typha angustifolia

Soortenlijstnummer: SL1317

Kleine lisdodde - Typha angustifolia

Langs oevers van waterplassen, rivieren, beken kunnen stevige begroeiingen optreden waarin grasachtige planten tot zo'n 3 meter hoog de hoofdrol spelen. Onder deze grasachtige planten valt door de dubbele sigaarvormige bloeiwijze de lisdodde op. Kleine lisdodde, Typha angustifolia, onderscheidt zich van de Grote lisdodde door de smalle tot 1 cm brede bladeren en de 2-5 cm ver uit elkaar staande bloeiwijzen. Stengel en rijdende bladeren hebben wat van een preistengel.

Bekijk het plantenpaspoort met video