Heen - Bolboschoenus maritimus

Soortenlijstnummer: SL1156

Heen - Bolboschoenus maritimus

In de hoogopgaande begroeiing van oevers , sloten, schorren en kwelders op natte voedselrijke gronden tussen de hoog wordende planten van onder meer Scherpe zegge kun je vaak de typische opvallende groene bloeiwijze vinden van de Heen (ook wel Zeebies genaamd), Bolboschoenus maritimus. Net als scherpe zegge valt de scherp driekantige stengel die tot ruim een meter hoog kan worden op. Maar Heen onderscheidt zich van Scherpe zegge doordat de aren een pluimvormige bloeiwijze vormen met een drietal schutbladeren eromheen.

Bekijk het plantenpaspoort met video