Eenbes - Paris quadrifolia

Soortenlijstnummer: SL0920

Eenbes - Paris quadrifolia

In de oudere loofbossen met een vochtige bodem tref je als typische bosplant de Eenbes, Pris quadrifolia, aan. De plant heeft meestal vier bladeren die in een ster staan op één stengel. Op deze centrale stengel staan één bloem met opvallende meeldraden en een vruchtbeginsel dat uitgroeit tot een blauw-zwarte giftige(!) bes. Het is een van de meest vroege bloeiers in het bos.

Bekijk het plantenpaspoort met video