Klein glaskruid - Parietaria judaica

Klein glaskruid - Parietaria judaica

De standplaats van Klein glaskruid, Parietaria judaica, is een wel heel opvallende, namelijk op oude stadsmuren en kademuren is de soort aan te treffen. Het is dan een sterk vertakte laag blijvende plant met bladeren die meestal kleiner zijn dan 5 cm. Ze hebben een gladde rand en eindigen in een spitse punt. De stengels zijn op doorsnede niet hol. De bloeiwijzen bevatten een groot aantal kleine groenachtige bloemetjes met wat rode kleur. Als de soort op de plaatsen staat die eigenlijk de standplaats zijn van Groot glaskruid, zoals tuinen of beschaduwde plaatsen, gaat hun uiterlijk sterk op dat van de verwante soort lijken.

Bekijk het plantenpaspoort met video