Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

Soortenlijstnummer: SL0772

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

In onze natte hooilanden, een groep vegetaties uit het geheel der graslanden, langs sloot- en waterkanten en in moerassige en venige vegetaties vind je in de twee helft van de lente, begin van de zomer en soms opnieuw in de herfst de fraaie en vrolijk gekleurde bloemen van de Echte koekoeksbloem. Door het gebruik van bemesting in het kader van de intensieve landbouw en veeteelt is op vele voormalige groeiplaatsen van de soort weinig meer terug te vinden en is de soort verdrongen naar sloot- en waterkanten, als daar tenminste de bodem minder voedselrijk is. Aan de voet van de plant vind je niet-bloeiende bladrozetten, die kunnen overwinteren.

Bekijk het plantenpaspoort met video