Gewone rolklaver - Lotus corniculatus

Soortenlijstnummer: SL0761

Gewone rolklaver - Lotus corniculatus

In niet al te sterk bemeste graslanden komen ook veel kruidachtige soorten voor. Gewone rolklaver, Lotus corniculatus, is met zijn opvallende gele vlinderbloemen die in hoofdjes bij elkaar staan zo'n kruidachtige soort die in veel gevarieerde graslanden voor kan komen. Als soort uit de vlinderbloemenfamilie heeft Gewone rolklaver ook wortelknalletjes waarin in symbiose met Rhizobiumbacteriën stikstof uit de lucht wordt gebonden. Gewone rolklaver draagt op die manier bij aan de verbetering van de bodem. Het is dan ook een echte groenbemester.

Bekijk het plantenpaspoort met video