Blaartrekkende boterbloem - Ranunculus sceleratus

Soortenlijstnummer: SL1058

Blaartrekkende boterbloem - Ranunculus sceleratus

Aan de volwassen planten van de Blaartrekkende boterbloem, Ranunculus sceleratus, vallen de tot knotsjes uitgroeiende vruchtzuilen op. Ook aan de wat oudere bloemen is te zien dat de kroonbladen maar klein zijn, waardoor de doorsnede van de bloem nauwelijks 1 cm bedraagt, terwijl boven de veel meeldraden de zich uitstrekkende zuil met dopvruchten bevindt. De planten zijn te vinden aan oevers van sloten of op met water verzadigde droogvallende gronden bijvoorbeeld zoals opgespoten zandvlakken en op baggerstortplaatsen. Maar ook in volkstuintjes kun je de plant vinden.

Bekijk het plantenpaspoort met video