Gewone dotterbloem - Caltha palustris

Soortenlijstnummer: SL0187

Gewone dotterbloem - Caltha palustris

Vooral langs en ook wel in redelijk snelstromende beekjes, in brongebieden, natte graslanden, rietlanden en ook wel op zeer natte plekken in loofbossen tref je in de lente de met fraaie opvallend grote dooiergele bloemen bloeiende Gewone dotterbloem, Cáltha palústris, aan. Vaak tref je ze aan in het rivierengebied en de laagveengebieden, maar in de rest van Nederland is de Gewone dotterbloem zeldzaam tot zeer zeldzaam. Na de bloei vallen de typische een beetje peulvormige kokervruchten op, die als een soort kroontje op de stengel staan.

Bekijk het plantenpaspoort met video