Tuinwolfsmelk - Euphorbia peplus

Soortenlijstnummer: SL0498

Tuinwolfsmelk - Euphorbia peplus

Soorten uit het geslacht Wolfsmelk zijn altijd te herkennen aan het witte melksap dat de planten afscheiden als je de stengel doorbreekt of bladeren afplukt; bovendien hebben ze een wel heel bijzondere bloeiwijze, die in geen enkel ander geslacht te vinden is. Tuinwolfsmelk, Euphorbia peplus, is verder een der kleinere soorten uit het geslacht die in Nederland de noordelijke grens van het verspreidingsgebied bereikt. De plant valt op door de open bouw, de rode stengels en de omgekeerd eironde tamelijk kleine bladeren. De plant is giftig.

 

Bekijk het plantenpaspoort met video