Canadese fijnstraal - Conyza canadensis

Soortenlijstnummer: SL0475

Canadese fijnstraal - Conyza canadensis

Op braakliggende terreinen bijvoorbeeld langs net aangelegde wegen die niet meteen zijn ingezaaid met een gras- of kruidenmengsel, vestigt zich in het najaar spontaan meestal als een der eerste soorten de Canadese fijnstraal, Conyza canadensis. In het daaropvolgende jaar zie je vroeg in de zomer uit de rozet een stengel omhoog groeien tot een lengte van 0,75 m. Bovenin splitst de stengel zich tot een pluim die veel tamelijk kleine hoofdjes heeft waarin lintbloemen met heel kleine tot een mm grote linten staan. Het vele pappus bepaalt het aanzien van de soort. 

Bekijk het plantenpaspoort met video