Korenbloem - Centaurea cyanus

Soortenlijstnummer: SL0279

Korenbloem - Centaurea cyanus

Een sterk in het oog springende blauwe bloeiende plant van onze roggeakkers is Korenbloem of Centaurea cyanus. Eigenlijk moeten we zeggen: was Korenbloem. Door moderne intensieve akkerbouw en herbiciden is de soort sterk achteruit gegaan. Toch is deze fraaie soort op veel plaatsen nog wel te zien, al was het alleen maar omdat ze op allerlei plekken wordt ingezaaid. Het is een van de mooiste planten uit de Aster- of Composietenfamilie. Door de tegenstelling tussen het grijzige blad en stengel, door de sterke beharing, en de hemelse kleur blauw spreekt deze plant tot de verbeelding. Korenbloem is een eenjarige plant met een wat hoekige stengel en smalle, lijnvormige bladeren. De onderste zijn wat breder en dragen meestal slipvormige aanhangsels. Stengel en bladeren zijn spinnenwebachtig behaard. Iedere vertakking draagt een bloem met een mooi getekend omwindsel en binnen het hoofdje typische, hemelsblauwe composietenbloemen, waarvan de buitenste sterk naar buiten treden. We noemen dat: stralend. Voor deze plant een mooie combinatie van aanduidingen: hemels en stralend. 

Bekijk het plantenpaspoort met video