Hondspeterselie - Aethusa cynapium

Hondspeterselie - Aethusa cynapium

Tussen alle op elkaar lijkende soorten uit de Schermbloemfamilie springt Hondspeterselie er best wel uit. Het is een eenjarige vrij hoge soort, meestal 1 meter, kaal, die op allerlei plaatsen opduikt als onkruidplant of als onderdeel van ruigtes, bermen en bosranden. De bladeren zijn 2 tot 3-voudig, “varenachtig” geveerd en hebben een glanzend tot matglanzend uiterlijk. Hondspeterselie bloeit met kleine witte bloemen die in sterk vertakte schermen staan, met wel 10 tot 20 stralen. Een omwindsel is afwezig, of bestaat uit slechts een enkel blad. De duidelijk herkenbare omwindselblaadjes, 3 of 4, in de omwindseltjes staan naar één kant en hangen omlaag. 

Bekijk het plantenpaspoort met video