Muskuskruid - Adoxa moschatellina

Soortenlijstnummer: SL0010

Muskuskruid - Adoxa moschatellina

In het midden van de lente kun je in onze rijkere loofbossen met vochtige en voedselrijke bodem, soms in beschaduwde vochtige bermen en langs beschaduwde oevers van beekjes grote velden lichtgroen tot groen gekleurde tere planten vinden met eigenaardige dobbelsteenvormige bloeiwijzen. Deze steken licht- tot geelgroen af ten opzichte van de fijnverdeelde bladeren. Het zijn velden van Muskuskruid, Adoxa moschatellina, een redelijk zeldzame soort die behoorlijke eisen stelt aan zijn standplaats. Later in het jaar verdwijnen de tere planten als de bomen en struiken in het bos vol in blad zijn. Muskuskruid hoort tot onze zogenaamde schaduwflora.

Bekijk het plantenpaspoort met video